ÖGONLYSNING
För att inte ljusstrålen ska orsaka en sammandragning av pupillen ger man ögondroppar för att vidga pupillerna ca 15-20 minuter innan undersökningen, som sedan sker i ett mörklagt rum. Många raser har krav på att föräldradjuren ögonlyses innan de får användas i avel. Raser behäftade med CEA lyses före 10 veckors ålder och sedan vid 1 års ålder. Pudlar ögonlyses efter 18 månaders ålder. Övriga raser lyses efter 1 års ålder. Vad som gäller för just Din ras kan Du läsa om på Svenska Kennelklubbens hemsida.
Klicka på SSVO-loggan här ovanför för att läsa mer om ögon och ögonsjukdomar.
Lilla Smådjurskliniken i Norr Gertrud Burman
Ögonlysning (ögonspegling) är en undersökning för att konstatera om djuret bär på eller visar symtom på vissa typer av ärftliga ögonsjukdomar. Vid ögonlysning undersöker man de inre och bakre delarna av ögat med specialinstrument (spaltlampa, oftalmoskop), som kastar en ljusstråle in i ögat för undersökning av lins, ögonbotten och näthinna.

Professionell, prisvärd vård för ditt djur

SMÅDJURSDJURKLINIKEN LILLA I NORR
Gertrud Burman
ÖGONLYSNING
Ögonlysning (ögonspegling) är en undersökning för att konstatera om djuret bär på eller visar symtom på vissa typer av ärftliga ögonsjukdomar. Vid ögonlysning undersöker man de inre och bakre delarna av ögat med specialinstrument (spaltlampa, oftalmoskop), som kastar en ljusstråle in i ögat för undersökning av lins, ögonbotten och näthinna. För att inte ljusstrålen ska orsaka en samman- dragning av pupillen ger man ögondroppar för att vidga pupillerna ca 15-20 minuter innan undersökningen, som sedan sker i ett mörklagt rum. Många raser har krav på att föräldradjuren ögonlyses innan de får användas i avel. Raser behäftade med CEA lyses före 10 veckors ålder och sedan vid 1 års ålder. Pudlar ögonlyses efter 18 månaders ålder. Övriga raser lyses efter 1 års ålder. Vad som gäller för just Din ras kan Du läsa om på Svenska Kennelklubbens hemsida.
Klicka på loggan här ovanför för att läsa mer om ögon och ögonsjukdomar.
SMÅDJURSDJURKLINIKEN LILLA I NORR

Professionell, prisvärd vård för ditt djur