POLIKLINIK
På polikliniken träffar du veterinär och djursjukvårdare för undersökning av ditt djur samt rådgivning. Arbetsuppgifterna på vår poliklinik innefattar bl a kloklippning, besiktning av valp och kattungekullar, hälsoundersökning, avmaskning och vaccineringar . Här görs inledande undersökningar, där vi beslutar om eventuella provtagningar eller behandlingar. Utredningar av såväl medicinska som kirurgiska sjukdomar görs också här. Du får vara med när Ditt djur undersöks och oftast även när det behandlas. Eftersom djuret inte själv kan berätta hur det mår, är Din beskrivning av djurets tillstånd av stor vikt i samband med undersökningen. Den information Du ger om ditt djur sammantaget med veterinärens kliniska undersökning kan behöva kompletteras med ytterligare undersökningar som exempelvis blodprov, röntgen, EKG, endoskopi och ultraljud. Vi går igenom alternativen och fattar tillsammans med Dig beslut om vidare åtgärder.
Polikliniken är vår mottagningsverksamhet för bokade besök. Här undersöker och behandlar vi våra patienter och beslutar om ytterligare åtgärder krävs.
Lilla Smådjurskliniken i Norr Gertrud Burman

Professionell, prisvärd vård för ditt djur

SMÅDJURSDJURKLINIKEN LILLA I NORR
Gertrud Burman
POLIKLINIK
Polikliniken är vår mottagningsverksamhet för bokade besök. Här undersöker och behandlar vi våra patienter och beslutar om ytterligare åtgärder krävs.
På polikliniken träffar du veterinär och djursjukvårdare för undersökning av ditt djur samt rådgivning. Arbetsuppgifterna på vår poliklinik innefattar bl a kloklippning, besiktning av valp- och kattungekullar, hälsoundersökning, avmaskning och vaccineringar . Här görs inledande undersökningar, där vi beslutar om eventuella provtagningar eller behandlingar. Utredningar av såväl medicinska som kirurgiska sjukdomar görs också här. Du får vara med när Ditt djur undersöks och oftast även när det behandlas. Eftersom djuret inte själv kan berätta hur det mår, är Din beskrivning av djurets tillstånd av stor vikt i samband med undersökningen. Den information Du ger om ditt djur sammantaget med veterinärens kliniska undersökning kan behöva kompletteras med ytterligare undersökningar som exempelvis blodprov, röntgen, EKG, endoskopi och ultraljud. Vi går igenom alternativen och fattar tillsammans med Dig beslut om vidare åtgärder.
SMÅDJURSDJURKLINIKEN LILLA I NORR

Professionell, prisvärd vård för ditt djur